Ledige stillinger

Kristen friskolen er en kristen grunnskole som er eid av Normisjon og IMI Kirken. Skolen ble i desember 2012 godkjent for 411 elever. Høsten 2013 startet en opp driften med 1 – 3 klasse. Høsten 2017 har skolen alle trinn.

KFskolen har følgende ledige stillinger fra 1. august 2017:

  • Fast oppsigelig stilling som kontaktlærer i grunnskolen
  • Vikariat som lærer i grunnskolen.
  • Assistenter som arbeider både i skolen og på SFO

Stillingsprosenten vil variere noe for de ulike stillingene. Skriv i søknaden hva du ønsker og om du har muligheten til å være fleksibel på dette.

For alle stillinger gjelder skolen sitt verdidokument. Alle ansatte må jobbe aktivt for å fremme skolens tro og verdisyn. Søkere må derfor dele det kristne livssynet.

De som blir ansatt må kunne fremlegge politiattest

For mer informasjon spørsmål kontakt rektor Svein Bjarte Sårheim, 95792853 eller rektor@kfskolen.no

Bruk søknadskjema her på nettsidene eller formuler en lignende søknad og CV som du sender til

Rektor@kfskolen.no eller pr post til

Svein Bjarte Sårheim

Misjonsmarka 1

4024 Stavanger

SØKNADSFRIST 15. mars

 

Download (PDF, 592KB)

 

 

Fordi barna fortjener det beste!