Helsesøster

Her er kontaktinformasjon til KFskolen sin  helsesøster

Nina Nessler

Telefonnr  er 51508180

Mail adr:  nina.nessler@stavanger.kommune.no

Jeg har skoledag onsdager, så da er det lettest å få tak i meg.

Fordi barna fortjener det beste!