Helsesøster

Her er kontaktinformasjon til KFskolen sin  helsesøster

Silje Deuschl

Telefonnr  er 51 50 86 77

Mail adr:  silje.deuschl@stavanger.kommune.no

Jeg er tilgjengelig på tlf fredager fra kl 12-15, men det beste er nok å  sende mail.

 

Fordi barna fortjener det beste!