Ansatte


Svein Bjarte Sårheim,
rektorIMG_7540
Svein Bjarte har utdanningen sin i fra NLA lærerhøgskolen, NLA vitenskapelig fakultet i Bergen og MHS i Stavanger. Arbeidserfaring har han hentet fra Danielsen Ungdomskule Sotra og Skoleskipet Gann der han har vært inspektør de siste årene. Barneårene hadde Svein Bjarte i Nordfjord før han gjorde siddis av seg. For tiden bor han sammen med kona Kristin på Sunde i Stavanger.

Svein Bjarte har et stort engasjement for de kristne friskolene og med erfaring fra to andre kristne friskoler vil han gjøre sitt beste for at KFskolen skal bli et kunnskapsrikt og trygt sted for barn i regionen.

 

Astrid Eikrem Fretteassisterende rektorIMG_7508
Astrid er utdanna lærar frå Høgskolen i Bergen og Norsk Lærarakademi vitenskaplege fakultet, med tilleggsutdanning frå Menighetsfakultetet og Universitetet i Stavanger. Ho har lang fartstid i Stavangerskolen, har jobba på Kampen skole sidan 1996.  Astrid er gift med Inge, og mor til tre barn.

Astrid ivrer for tilpassa opplæring, – for alle (også dei ressurssterke), for å bruke det store “klasserommet” utforbi skolen (uteskole) og arbeid med sosial/personlig kompetanse.

 

Bjørg Kråkenes Høysæter, rådgiverIMG_9471.CR2
Bjørg er utdannet vernepleier fra Diakonhjemmet  Høgskole i Sandnes. I tillegg har hun Kristendom fordypning fra Misjonshøgskolen i Stavanger, og tar nå videreutdanning i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring for barn og unge. Gjennom arbeid i barneverntjenesten og ulike barnevernstiltak har hun erfaring med arbeid med barn, ungdom og enslige mindreårige flyktninger i ulike livssituasjoner.
 
Bjørg kommer opprinnelig fra Bergen, men er nå godt etablert på Tasta med mann og  to gutter.
Bjørg er opptatt av relasjoner og fokus på sosial kompetanse inn i skolen. Hun er ansatt som rådgiver, har ansvar for spesialundervisning og kontakt med skolens samarbeidende instanser.

 

Kirsti Wittingrud Berge, lærerIMG_9560
Kirsti er utdannet lærer i Stavanger og Kristiansand og med tilleggsutdanning fra NLA ( Norsk lærerakademi) i Bergen. Hun har jobbet  20 år i barne- og ungdomsskolen. De første årene jobbet hun på Skeiane ungdomsskole, og de siste 15 årene var hun på Haga skole, Tananger før hun begynte hos oss.

Kirsti er gift med Arne Magne og mor til Lotte, Mats og Annika. Hun er født og oppvokst i Tønsberg og gikk hele grunnskolen på norges 1. kristne privatskole, DELK på Eik.

Kirsti ønsker sterkt at KFskolen skal være et sted hver elev virkelig blir sett og løftet opp både sosialt, faglig og åndelig.

 

Renate Tveita, assistent skole og SFOimg_1597

 

 

 

 

Tove Pettersen, lærerunnamed
Tove er utdannet faglærer i matematikk og norsk og litt tillegg studie innen kristendom. Studerte på universitetet i Stavanger. Hun har jobbet i Stavangerskolen siden 2008 og jobbet både med klasser og enkeltelever. Tidligere har hun jobbet på Tastaruså og Hinna ungdomskole.Tove er gift med Ole Thomas og sammen har de tre gutter.

I arbeidet har Tove fokus tilpasset undervisning og mestring for alle, og brenner for forståelse av det en lærer. Hun elsker å jobbe med ungdom, få være med dem på en viktig reise fra 8. til 10. trinn.

Tine Gudmestad Johnsen, lærerimg_1613

Tine har tatt utdannelse i økonomi, matematikk og kristendom i Stavanger og PPU på Høyskolen på Stord. Hun har jobbet som lærer i 10 år, har vært innom Nærbø, Vigrestad og Vassøy før hun begynte på KF.  Tine kommer fra Nærbø men bor nå på Roaldsøy sammen med mannen Ørjan og sønnen Kristoffer.

Tine er opptatt av at alle elever skal bli sett og tatt vare på. Hun vil at alle elevene skal oppleve det godt å være på skolen og i klassen

Linda Sandal, lærerIMG_9504.CR2
Linda er ferdig utdannet barnevernpedagog ved Høyskolen i Stavanger i 2004. Hun har erfaring med arbeid blant barn og unge gjennom arbeid på ulike barneverninstitusjoner. Linda er oppvokst på Sotra utenfor Bergen, men flyttet tidlig hjemmefra for å gå på Lundeneset vgs. Her traff hun mannen i sitt liv, som hun nå er gift med og har tre jenter sammen med.

Linda er opptatt av enkeltmennesker. I møte med elevene ønsker hun at hver enkelt skal føle seg verdsatt uavhengig av prestasjoner.

 

Sigve Tjomsland, lærerIMG_9496.CR2
Sigve tok lærerskolen i Tromsø. Han har også tatt videreutdanning ved universitetet i Tromsø, universitetet i Bergen og universitetet i Stavanger. Han har mastergrad i spesialpedagogikk/matematikkvansker. Han arbeidet i Tana kommune i 6 år før han begynte på Nylund skole i Stavanger. Der arbeidet han i 25 år før han begynte ved KFskolen. På Nylund var han med å utvikle “nylundmodellens” matematikkdel. Nylundmodellen er en modell for å best mulig kunne gi elevene tilpasser opplæring slik at de kan lære så mye som mulig. Han har også holdt en rekke kurs om matematikkundervisning, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Sigve er gift og har to voksne barn.

Sigve brenner for at alle elevene skal få utviklet seg best mulig, enten de kan mye eller lite. Han har også et spesielt hjerte for de som syns skole er vanskelig.

 

Siril Helgaland LarsenlærerIMG_9573.CR2
Siril er utdannet lærer fra NLA i Bergen. I tillegg har hun musikk grunnfag fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Siril har jobbet 10 år i barn – og ungdomsskole. De første årene jobbet hun på Finstad skole i Lørenskog, deretter Ryenberget skole (DELK) og Ullevål skole i Oslo. De siste 4 årene jobbet hun på Tryggheim Forus barne og ungdomsskole i Sandnes før hun begynte hos oss høsten 2015.

Siril ønsker å skape et trygt, forutsigbart og godt klassemiljø/skolemiljø for at alle elevene skal få en god utvikling faglig, sosialt og åndelig.

Inger Lise Sandal Degnes, lærer

Inger Lise har utdanningen sin fra Høyskolen i Staffeldtsgate (Normisjon) der hun har tatt en 4årig utøvende bachelor i Musikk, Menighet og Ledelse. Videre tok hun KRL fordypning på Menighetsfakultetet i Oslo samme periode før hun tok PPU (praktisk pedagogisk utdanning). 

Hun har arbeidserfaring gjennom 6 år som musikalsk leder i Salem Misjonsforsamling og mange års erfaring som individuallærer i piano og sang for barn og ungdom. Før hun begynte på KFskolen hadde hun to år som lærer på Stavanger Kristne grunnskole. Inger Lise er gift med Håvard og er mor til tre barn. Hun ønsker at hverdagen til elevene på KFskolen skal være preget av trygghet, mestring og en glede i barna over å kunne gå på en finfin kristen skole

Øystein Kindervaag , Assistent skole , SFO

Øystein er utdannet personalleder med samfunnskunnskap, img_1606ved universitetet i Stavanger. Han har jobbet med ledelse innenfor mange bransjer, alt fra butikk, pukk og grus til rør og verktøy.

Øystein var med i ungdomsarbeidet i IMI fra 2002 til 2008 og gikk på ACTA i 2000/2001.Øystein er enkemann og alenepappa til en gutt på snart 5. Han har et stort hjerte for de rundt seg, og gir mye av seg selv for at andre skal trives og ha det bra. Han har mye livserfaring, som han håper kan være til en velsignelse i andre sitt liv.

Astrid Therese Simmones, lærerIMG_9540.CR2

Astrid Therese har utdannelse innen journalistikk, sosiologi, kristendom og engelsk fra Universitetet i Stavanger. Siste året på Universitetet tok hun Praktisk pedagogisk utdanning. Hun kommer fra Volda i Møre og Romsdal, og kom til Stavanger for å gå på Acta Bibelskole etter Videregående.

Av arbeidserfaring har hun jobbet litt som journalist, vikarlærer og har jobbet i bokhandel ved siden av studiene. Hun begynte på KFskolen høsten 2015, som timelærer. Nå jobber hun på ungdomstrinnet

Astrid Therese er opptatt av å skape gode læringsmiljø i klassene på ungdomsskolen, blant annet ved å vise omsorg og samtidig gi utfordringer.  Hun synes det er viktig at elevene får oppleve variasjon i undervisningen, slik at elevene får lære på forskjellige måter.

Malene Andersen, assistent skole SFOimg_1631

Malene gikk skoleåret 14/15 på Imi kirkens bibelskole, Acta. Skoleåret 15/16 tok hun er årsstudie i samfunnsfag ved Misjonshøgskolen i Stavanger.
Malene har vokst opp rett utenfor Trondheim, men er nå på sitt tredje år i Stavanger. Hun er på fritiden veldig engasjert i Imi kirkens studentarbeid, og leder en huskirke der. På skolen har Malene et ønske om å bidra til at barna opplever at skolen er en trygg plass og at de føler seg sett og verdsatt.

 

 

 

Agnes Øgaard, lærerimg_1601

 

 

 

 

Marit Stensrød, lærerIMG_9590.CR2

Marit er udannet lærer med fagene kroppsøving, engelsk og kristendom. Studietiden ble tilbrakt i Volda, Stavanger og Kristiansand.

Hun har arbeidserfaring fra grunnskole og videregående skole i Stavanger og har også jobbet i folkehøgskolen i Valdres og Stavanger. De seneste årene har hun jobbet med barne- og ungdomsarbeid i Revheim kirke. Marit er gift med Tom, og de har tre døtre. Familien er bosatt på Sunde.

Marit jobber på ungdomstrinnet. Hun er opptatt av å bygge gode relasjoner og legge til rette for god læring. Hun ønsker å gå sammen med elevene slik at de kan bygge kunnskap og vokse både sosialt og åndelig.

Gustav Anders Amundsen, SFOlederIMG_9568.CR2
Gustav tok fagbrev som Industrimekaniker ved Rosenberg verft på Buøy i Stavanger i 2002. Han har erfaring med kundekontakt, lager, logistikk og prosjektarbeid i både oljebransjen og pukk- og grusbransjen. Var med i Imi-kirkens ungdomsarbeid fra 1998 til 2006. Gift med Kristine og far til to jenter.

Gustav vil at SFO skal være et godt sted å være for barna ved å legge til rette for forutsigbarhet med gode planer og engasjerende aktiviteter. Det er et mål for Gustav å legge opp at vi bruker nærmiljøet aktivt i SFO-tiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordi barna fortjener det beste!